Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego

 Młodzieżową Radę Powiatu Starogardzkiego powołano w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w dnu 24 listopada 2008 r. Jest to miejsce, w którym młodzież może wyrażać swoje opinie w sprawach dla Siebie istotnych. A ponadto platforma współpracy z samorządem powiatowym oraz samorządami gminnymi. Rada ma również możliwość czynienia starań na rzecz aktywizacji młodzieży ponadgimnazjalnej powiatu starogardzkiego w swoich środowiskach lokalnych. Została ona utworzona również po to aby: zachęcać do realizacji projektów opartych na własnych pomysłach, stworzyć młodzieży możliwości realizacji projektów z udziałem wielu szkół, stworzyć ponad szkolne forum współpracy i wymiany poglądów dla młodzieży powiatu oraz upowszechnić ideę samorządności wśród młodych ludzi.

Powstaliśmy po to, aby mieć wpływ na decyzje związane z młodzieżą naszego powiatu. Pragniemy, aby interesy młodzieży były równie ważne jak interesy dorosłych. Chcemy, aby Powiat Starogardzki był Powiatem przyjaznym Młodzieży, który dba o jej interesy i stoi na ich straży. 


Przejdź na nasz funpage
Kanał OPP Starogard Gdański
MRPS
Pobierz Informacje w formacie RSS
MRPS na Twitterze